CÙNG BẠN ĐỌC!

02/07/2024 15:47:00 CH
LẬP PHÁP - Nhằm tuyên truyền, phổ biến, khẳng định những giá trị của các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp quyết định mở Tiểu mục Triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương tám khóa XIII, tạo diễn đàn khoa học để các chuyên gia, nhà khoa học công bố, đăng tải những đánh giá, bình luận về các nghị quyết Trung ương tám khóa XIII nhằm đưa các nghị quyết này vào cuộc sống.
Thống kê truy cập

34088809

Tổng truy cập