Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
ISSN 1859 - 2953

Quyền dân sự liên quan đến tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ và những vấn đề pháp lý cần được quan tâm trong xây dựng, hoàn thiện Luật Lưu trữ

05:14 - 27/03/2023

LẬP PHÁP - Trong bài viết này, tác giả phân tích làm rõ bản chất pháp lý của tài liệu cá nhân, việc xác lập mối quan hệ pháp lý dựa trên nền tảng pháp luật dân sự giữa cá nhân có tài liệu với cơ quan, tổ chức lưu trữ và giữa một trong hai chủ thể này với chủ thể khác có quyền, lợi ích liên quan trong quá trình thực hiện các hoạt động lưu trữ (sưu tầm, chỉnh lý, bảo quản và sử dụng) tài liệu của cá nhân; kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội đối với tài liệu lưu trữ tư.

Khái niệm "Phòng thủ dân sự" và những khó khăn của việc ban hành Luật Phòng thủ dân sự

01:41 - 24/03/2023

LẬP PHÁP - Trong bài viết này, tác giả trình bày, làm rõ khái niệm “phòng thủ dân sự”, phân tích những khó khăn của việc ban hành Luật Phòng thủ dân sự và đưa ra kiến nghị.

Góc nhìn từ quan hệ dân sự về việc chuyển nhượng nhà đất hai giá

02:46 - 22/03/2023

LẬP PHÁP - Hiện nay, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích và xử lý quyết liệt đối với những trường hợp chuyển nhượng nhà đất không trung thực (giao dịch hai giá) để nhằm mục đích giảm bớt tiền thuế, phí phải nộp cho Nhà nước. Tuy nhiên, dưới góc độ của quan hệ dân sự thì việc chuyển nhượng nhà đất lại có thể tự do, tự nguyện, bình đẳng, thỏa thuận nên không thể khẳng định mọi giao dịch nhà đất với giá thấp hơn mức bình thường trên thị trường đều là giao dịch hai giá. Vì vậy, đây là vấn đề rất cần có sự nghiên cứu, tìm hiểu để có những giải pháp phù hợp.

Tuyển dụng viên chức - những hạn chế, bất cập và giải pháp hoàn thiện

01:33 - 20/03/2023

LẬP PHÁP - Chế định tuyển dụng viên chức vốn phức tạp và cần thay đổi theo thời gian nhằm phù hợp với nhiệm vụ, chức năng cụ thể của các đơn vị sự nghiệp công lập, vì thế đã dẫn đến những hạn chế, bất cập trong pháp luật về tuyển dụng viên chức. Bên cạnh đó, sự độc lập, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác tuyển dụng cũng tạo ra phần nào độ “vênh” trong thực tiễn tuyển dụng so với quy định của pháp luật. Trong bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích những hạn chế, bất cập về công tác tuyển dụng viên chức và đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức cũng như khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tiễn tuyển dụng viên chức ở nước ta.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 21

15:03 - 15/03/2023

Sáng 15/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dự kiến, chương trình phiên họp thường kì tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành trong 4 ngày từ 15/3 đến ngày 20/3 để chuẩn bị các nội dung rất quan trọng cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thu hồi tài sản tham nhũng – thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam thực thi công ước về chống tham nhũng

02:11 - 13/03/2023

LẬP PHÁP - Trong những năm gần đây, nhiều vụ án tham nhũng ở Việt Nam đã được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản tham nhũng lại gặp nhiều khó khăn. Các tác giả phân tích những thuận lợi, khó khăn của quá trình thu hồi tài sản tham nhũng và đưa ra một số kiến nghị, trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc.

Sự cần thiết cải cách thuế thuốc lá ở Việt Nam

00:19 - 10/03/2023

LẬP PHÁP - Một trong những lý do chính cho việc sử dụng thuốc lá nhiều ở Việt Nam là do giá thuốc lá thấp, liên quan đến những bất cập trong chính sách thuế hiện hành được áp dụng đối với sản xuất và lưu thông thuốc lá điếu. Trong phạm vi bài viết này, tác giả thảo luận, phân tích các hạn chế, bất cập của chính sách thuế hiện hành được áp dụng đối với thuốc lá ở Việt Nam, bao gồm phương pháp đánh thuế và mức thuế trong tương quan so sánh với các quốc gia khác, và đưa ra các khuyến nghị về cải cách thuế thuốc lá.

Kinh nghiệm pháp luật Nhật Bản về tài sản ảo và một số khuyến nghị cho Việt Nam

03:03 - 06/03/2023

LẬP PHÁP - Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên phong xây dựng một khung pháp lý tương đối toàn diện điều chỉnh các vấn đề liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa. Trong bài viết này, tác giả trình bày khái quát những nội dung chính của pháp luật Nhật Bản về quản lý tài sản ảo, tài sản mã hóa, và đưa ra các kiến nghị đối với Việt Nam trong xây dựng khung pháp lý về vấn đề này.

Nhà nước và pháp luật

LẬP PHÁP - Trong những năm gần đây, nhiều vụ án tham nhũng ở Việt Nam đã được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản tham nhũng lại gặp nhiều khó khăn. Các tác giả phân tích những thuận lợi, khó khăn của quá trình thu hồi tài sản tham nhũng và đưa ra một số kiến nghị, trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc.

Chính sách

LẬP PHÁP - Một trong những lý do chính cho việc sử dụng thuốc lá nhiều ở Việt Nam là do giá thuốc lá thấp, liên quan đến những bất cập trong chính sách thuế hiện hành được áp dụng đối với sản xuất và lưu thông thuốc lá điếu. Trong phạm vi bài viết này, tác giả thảo luận, phân tích các hạn chế, bất cập của chính sách thuế hiện hành được áp dụng đối với thuốc lá ở Việt Nam, bao gồm phương pháp đánh thuế và mức thuế trong tương quan so sánh với các quốc gia khác, và đưa ra các khuyến nghị về cải cách thuế thuốc lá.

Kinh nghiệm quốc tế

LẬP PHÁP - Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên phong xây dựng một khung pháp lý tương đối toàn diện điều chỉnh các vấn đề liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa. Trong bài viết này, tác giả trình bày khái quát những nội dung chính của pháp luật Nhật Bản về quản lý tài sản ảo, tài sản mã hóa, và đưa ra các kiến nghị đối với Việt Nam trong xây dựng khung pháp lý về vấn đề này.

Bàn về dự án luật

LẬP PHÁP - Trong bài viết này, tác giả phân tích làm rõ bản chất pháp lý của tài liệu cá nhân, việc xác lập mối quan hệ pháp lý dựa trên nền tảng pháp luật dân sự giữa cá nhân có tài liệu với cơ quan, tổ chức lưu trữ và giữa một trong hai chủ thể này với chủ thể khác có quyền, lợi ích liên quan trong quá trình thực hiện các hoạt động lưu trữ (sưu tầm, chỉnh lý, bảo quản và sử dụng) tài liệu của cá nhân; kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội đối với tài liệu lưu trữ tư.

Thực tiễn pháp luật

LẬP PHÁP - Chế định tuyển dụng viên chức vốn phức tạp và cần thay đổi theo thời gian nhằm phù hợp với nhiệm vụ, chức năng cụ thể của các đơn vị sự nghiệp công lập, vì thế đã dẫn đến những hạn chế, bất cập trong pháp luật về tuyển dụng viên chức. Bên cạnh đó, sự độc lập, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác tuyển dụng cũng tạo ra phần nào độ “vênh” trong thực tiễn tuyển dụng so với quy định của pháp luật. Trong bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích những hạn chế, bất cập về công tác tuyển dụng viên chức và đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức cũng như khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tiễn tuyển dụng viên chức ở nước ta.

Tin tổng hợp

Sáng 15/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dự kiến, chương trình phiên họp thường kì tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành trong 4 ngày từ 15/3 đến ngày 20/3 để chuẩn bị các nội dung rất quan trọng cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thống kê truy cập

25249189

Tổng truy cập

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: TS. Lương Minh Tuân

Tòa soạn: 35 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 08048376

Email: nclp@quochoi.vn - nghiencuulapphap@gmail.com

Website: lapphap.vn