Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
ISSN 1859 - 2953

Thực trạng pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay và hướng hoàn thiện

07:33 - 04/12/2020

LẬP PHÁP - Gần đây, nhiều vụ lộ, lọt thông tin cá nhân do các chủ thể kinh doanh nắm giữ và tình trạng mua bán, chuyển nhượng trái phép thông tin cá nhân đã được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những thành tựu, chỉ rõ những hạn chế cơ bản của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay và đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục.

Luật Hồi tỵ triều Nguyễn và những giá trị tham khảo trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

06:51 - 02/12/2020

LẬP PHÁP - Trong các cơ quan chính quyền của nước ta hiện nay, tình trạng “gia đình trị”, hay hiện tượng “cả họ làm quan” không hiếm gặp. Đây là một điều kiện thuận lợi cho tham nhũng nảy sinh và được che đậy. Những sự việc bất thường gần đây xảy ra đặt ra một câu hỏi phải chăng đang tồn tại lỗ hổng nào đó trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức? Trong lịch sử, Luật “hồi tỵ” được xây dựng và áp dụng nhằm ngăn chặn những tình huống tương tự như trên xảy ra. Đây đã từng là một công cụ đắc lực của các triều đại quân chủ Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng. Các quy định hồi tỵ dưới triều Nguyễn, đặc biệt là từ thời Minh Mệnh, đã được sử dụng như một biện pháp thực sự hiệu quả để làm trong sạch đội ngũ quan lại, ngăn chặn tham nhũng và sự cát cứ quyền lực. 

Bất cập trong quy định của pháp luật điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

07:28 - 30/11/2020

LẬP PHÁP - Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) vừa là một hình thức chuyển giao rủi ro, vừa là một hình thức đầu tư tài chính. Mục tiêu của BHNT là đảm bảo khả năng chi trả các chi phí tài chính của người thụ hưởng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với người được bảo hiểm (NĐBH). Trong quan hệ BHNT, do hạn chế về trình độ chuyên môn và khả năng đàm phán trực tiếp với doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), người mua bảo hiểm thường ở vị thế bất lợi hơn trong việc thỏa thuận dẫn đến nguy cơ từ chối chi trả bảo hiểm. Vì vậy, các quy định của pháp luật trở thành yếu tố quan trọng chi phối đến hợp đồng bảo hiểm (HĐBH). Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, một số quy định của pháp luật về hợp đồng BHNT đã không còn phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam và xu thế phát triển chung của thế giới. Điều này vừa là rào cản cho sự phát triển của thị trường BHNT, vừa không bảo đảm được quyền lợi chính đáng của NĐBH hoặc người thụ hưởng. 

Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

07:07 - 27/11/2020

LẬP PHÁP - Bài viết cung cấp thông tin làm rõ các điểm hạn chế, bất cập trong quy định của Luật Tố tụng hành chính hiện hành về thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính, và các kiến nghị hoàn thiện.

Tiếp cận dịch vụ y tế của người lao động tại các khu công nghiệp

07:28 - 25/11/2020

LẬP PHÁP - Dịch vụ y tế là một trong những dịch vụ xã hội cơ bản nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người. Cải thiện dịch vụ và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế cho người lao động giúp đảm bảo người lao động được chăm sóc sức khỏe, có điều kiện cống hiến sức lao động, sức sáng tạo cho sản xuất. Vấn đề tiếp cận dịch vụ y tế của người lao động tại các khu công nghiệp hiện nay đang gặp phải những vướng mắc gì? Giải pháp nào để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế? Bài viết sau đây sẽ làm rõ các vấn đề trên.

Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

07:20 - 23/11/2020

LẬP PHÁP - Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị...”. Vì vậy, để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN, trước hết cần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu đó gắn liền với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN). Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung phân tích những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; vị trí, vai trò và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình nhằm đáp ứng yêu cầu của xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.  

Xác lập và vận hành tín thác cho mục đích từ thiện: Kinh nghiệm từ quốc tế

06:56 - 20/11/2020

LẬP PHÁP - Tính pháp lý của hoạt động huy động đóng góp cứu trợ không thông qua tổ chức chuyên nghiệp tại Việt Nam gần đây nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tại các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh-Mỹ, một người có thể tách tài sản của mình thành những sản nghiệp khác nhau dưới hình thức tín thác để phục vụ cho nhiều mục đích, trong đó có mục đích từ thiện. Tuy nhiên, những quy tắc luật tài sản hiện hành của Việt Nam không công nhận việc một chủ thể có thể cùng lúc có nhiều hơn một sản nghiệp (trừ một số trường hợp đặc biệt). Do đó, cần thiết lập cơ sở pháp lý để cho phép một chủ thể có thể có và quản lý nhiều sản nghiệp độc lập, miễn là không để các sản nghiệp lẫn lộn vào nhau thông qua sự vận hành của tín thác, nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp cho các hoạt động nêu trên.

Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

09:16 - 19/11/2020

LẬP PHÁP - Sau gần một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc và hiệu quả, chiều ngày 17/11/2020, Quốc hội kết thúc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Nhà nước và pháp luật

LẬP PHÁP - Trong các cơ quan chính quyền của nước ta hiện nay, tình trạng “gia đình trị”, hay hiện tượng “cả họ làm quan” không hiếm gặp. Đây là một điều kiện thuận lợi cho tham nhũng nảy sinh và được che đậy. Những sự việc bất thường gần đây xảy ra đặt ra một câu hỏi phải chăng đang tồn tại lỗ hổng nào đó trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức? Trong lịch sử, Luật “hồi tỵ” được xây dựng và áp dụng nhằm ngăn chặn những tình huống tương tự như trên xảy ra. Đây đã từng là một công cụ đắc lực của các triều đại quân chủ Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng. Các quy định hồi tỵ dưới triều Nguyễn, đặc biệt là từ thời Minh Mệnh, đã được sử dụng như một biện pháp thực sự hiệu quả để làm trong sạch đội ngũ quan lại, ngăn chặn tham nhũng và sự cát cứ quyền lực

Chính sách

LẬP PHÁP - Dịch vụ y tế là một trong những dịch vụ xã hội cơ bản nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người. Cải thiện dịch vụ và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế cho người lao động giúp đảm bảo người lao động được chăm sóc sức khỏe, có điều kiện cống hiến sức lao động, sức sáng tạo cho sản xuất. Vấn đề tiếp cận dịch vụ y tế của người lao động tại các khu công nghiệp hiện nay đang gặp phải những vướng mắc gì? Giải pháp nào để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế? Bài viết sau đây sẽ làm rõ các vấn đề trên.

Kinh nghiệm quốc tế

LẬP PHÁP - Tính pháp lý của hoạt động huy động đóng góp cứu trợ không thông qua tổ chức chuyên nghiệp tại Việt Nam gần đây nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tại các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh-Mỹ, một người có thể tách tài sản của mình thành những sản nghiệp khác nhau dưới hình thức tín thác để phục vụ cho nhiều mục đích, trong đó có mục đích từ thiện. Tuy nhiên, những quy tắc luật tài sản hiện hành của Việt Nam không công nhận việc một chủ thể có thể cùng lúc có nhiều hơn một sản nghiệp (trừ một số trường hợp đặc biệt). Do đó, cần thiết lập cơ sở pháp lý để cho phép một chủ thể có thể có và quản lý nhiều sản nghiệp độc lập, miễn là không để các sản nghiệp lẫn lộn vào nhau thông qua sự vận hành của tín thác, nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp cho các hoạt động nêu trên.

Bàn về dự án luật

LẬP PHÁP - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 dự kiến sẽ được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong bài viết này, tác giả phân tích, bình luận và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Dự thảo Luật này.

Thực tiễn pháp luật

LẬP PHÁP - Gần đây, nhiều vụ lộ, lọt thông tin cá nhân do các chủ thể kinh doanh nắm giữ và tình trạng mua bán, chuyển nhượng trái phép thông tin cá nhân đã được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những thành tựu, chỉ rõ những hạn chế cơ bản của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay và đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục.

Tin tổng hợp

LẬP PHÁP - Sau gần một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc và hiệu quả, chiều ngày 17/11/2020, Quốc hội kết thúc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Thống kê truy cập

4706997

Tổng truy cập

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: TS. Lương Minh Tuân

Tòa soạn: 35 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 0243.212.1203 - 0243.212.1206

Email: nclp@quochoi.vn

Website: lapphap.vn