Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24 (376)/Kỳ 2, tháng 12/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Phát biểu của đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị tổng kết mười năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Lập pháp
 
 
 
7
Thư cảm ơn của Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lập pháp nhân Hội nghị tổng kết mười năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Lập pháp
 
 
 
8
Kiểm soát quyền tư pháp của Tòa án Việt Nam
 
Phạm Hồng Phong
 
13
Nguyên tắc suy đoán không có lỗi trong áp dụng trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực thương mại
 
ThS. Trần Minh Trường
 
17
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong môi trường thương mại Việt Nam hiện nay
 
TS. Nguyễn Vinh Hưng
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
22
Một số ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi
 
ThS. Võ Nguyễn Nam Trung
 
CHÍNH SÁCH
27
Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuốc lá lậu
 
ThS. Đào Thế Sơn -
Nguyễn Ngọc Anh-
Nguyễn Thế Hoàng
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
34
Xác định phạm vi quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật Dân sự năm 2015  
 
PGS. TS. Hồ Xuân Thắng
 
40
Những hạn chế trong việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 
TS. Cao Vũ Minh
ThS. Nguyễn Nhật Khanh
 
48
Một số góp ý hoàn thiện Luật Xử lý vi phạm hành chính
 
ThS. Trần Quốc Huy
 
53
Hoàn thiện chế định người làm chứng trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
 
ThS. Bùi Ai Giôn
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo pháp luật Hoa Kỳ và các gợi mở cho Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
 
Phụ lục - Tổng mục lục các bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp năm 2018