Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (340)/Kỳ 1, tháng 9/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Phân biệt giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp với chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của Viện kiểm sát và chức năng giám đốc của Tòa án Nhân dân Tối cao đối với Tòa án Nhân dân các cấp
 
TS. Nguyễn Đình Quyền
 
10
Mở rộng nguồn pháp luật đảm bảo quyền tiếp cận công lý tại
Việt Nam
 
TS. Nguyễn Văn Quân
 
19
Giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác
 
TS. Hoàng Minh Khôi
 
22
Nhận diện tính hợp pháp và tính hợp lý của các biện pháp khắc phục hậu quả trong Nghị định của Chính phủ
 
TS. Cao Vũ Minh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
31
Hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 nhằm bảo đảm lợi ích người sử dụng đất nông nghiệp
 
Nguyễn Thành Luân
 
CHÍNH SÁCH
36
Tại sao cần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá?
 
BS. Phan Thị Hải
-
TS. Phạm Thị Duyên Thảo
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
43
Xác định pháp luật áp dụng đối với hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài
 
Bùi Thị Thúy Hà
 
48
Pháp luật Việt Nam về dịch vụ Logistics trong hoạt động thương mại điện tử
 
ThS. Tạ Thị Thùy Trang
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
54
Chống phát ngôn thù ghét, phỉ bang trên Internet ở Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và những giá trị tham khảo cho Việt Nam
 
PGS. TS. Vũ Công Giao - Nguyễn Đình Đức