Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 (340)/Kỳ 1, tháng 7/2018

TT
 
Tên bài
Tên tác giả
Số trang
Ngày nhận bài
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Nguyên tắc giới hạn quyền trong các bản Hiến pháp Việt Nam
 
TS. Trần Thái Dương
 
13
Một số bất cập và kiến nghịvề quy trình ban hành nghị quyết của Quốc hội 
 
ThS. Nguyễn Thị Thủy
 
16
Tăng cường hoạt động giám sát giải quyết tố cáo của Quốc hội góp phần bảo đảm quyền tố cáo của công dân
 
ThS. Đặng Thị Kim Ngân
 
21
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý khoa học nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong các cơ quan của Quốc hội
 
TS. Bùi Hải Thiêm
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Cần luật hóa trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập
 
ThS. Đào Thị Thu Hằng
 
CHÍNH SÁCH
37
Tăng cường năng lực tham mưu, đề xuất chính sách trong xây dựng thể chế, thực thi pháp luật của Văn phòng Chính phủ
 
Nguyễn Phước Thọ
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
47
Phát triển và quản lý condotel - cơ sở pháp lý và thực tiễn
 
TS. Ngô Trung Hòa
 
52
Quyền im lặng của người bị buộc tội và các đảm bảo pháp lý trong tố tụng hình sự
 
Võ Minh Kỳ
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Mô hình pháp điển hóa của Hoa Kỳ và một số nội dung Việt Nam có thể tiếp thu
 
TS. Phí Thị Thanh Tuyền