Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24 (352)/Kỳ 2, tháng 12/2017

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Quá trình hình thành và thực tiễn hoạt động của Ban thư ký giúp việc Tổng Thư ký Quốc hội
PGS, TS. Hoàng Văn Tú – ThS. Đỗ Thúy Bình
 
 
9
Các điều kiện bảo đảm thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước 
PGS, TS. Trịnh Đức Thảo
 
 
18
Vai trò của Toà Hành chính trong bảo đảm quyền công dân theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015
ThS. Dương Thị Tươi
 
 
24
Các hình thức pháp lý của loại hình công ty đối nhân
TS. Nguyễn Vinh Hưng
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Những nội dung về bảo vệ môi trường  trong xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
TS. Bùi Đức Hiển
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
41
Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và tập sự của công chức
ThS. Nguyễn Nhật Khanh –
ThS. Nguyễn Thị Phương
 
 
47
Một số bình luận về Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hoà giải thương mại
ThS. Lê Hương Giang
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Mô hình hợp tác nghề cá ở các vùng biển chồng lấn, đang tranh chấp của một số quốc gia 
TS. Ngô Hữu Phước – Ngô Nguyễn Thảo Vy
 
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
 
Phụ lục - Tổng mục lục các bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp năm 2017