Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (347)/Kỳ 1, tháng 10/2017

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Ý nghĩa lịch sử và bài học thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
TS. Lê Huy Vịnh
 
 
7
Thẩm quyền của Chính phủ theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Chính phủ 2015
PGS, TS. Nguyễn Cửu Việt
 
 
13
Nguyên tắc giới hạn quyền con người: ý nghĩa, nhu cầu giải thích và định hướng áp dụng
TS. Bùi Tiến Đạt
 
 
21
Thực thi nguyên tắc đãi ngộ quốc gia trong thương mại dịch vụ sau mười năm Việt Nam gia nhập WTO
ThS. Đào Thị Thu Hằng
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và kiến nghị sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng
ThS. Hoàng Nam Hải
 
 
CHÍNH SÁCH
37
Xây dựng chính sách, pháp luật và triển khai các hành động ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam
PGS, TS. Nguyễn Đức Minh
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Vai trò của các tổ chức, đoàn thể, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiệnquyền và bổn phận của trẻ em
PGS, TS. Đoàn Đức Lương - ThS. Trần Cao Thành
 
 
51
Một số bất cập trong khái niệm “người nộp thuế” theo pháp luật thuế hiện hành
TS. Nguyễn Thị Thủy - ThS. Đặng Hoàng Vũ
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Quản trị nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền ở Cộng hòa Liên bang Đức
TS. Nguyễn Minh Tuấn