Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 (346)/Kỳ 2, tháng 9/2017

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013
GS, TS. Trần Ngọc Đường
 
 
9
Áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của nước ngoài
TS. Bành Quốc Tuấn
 
 
14
Bảo đảm cơ hội tiếp cận quyền cho trẻ em lang thang
TS. Lê Thị Nga
 
 
22
Nâng cao hiệu quả xét xử sơ thẩm vụ án hành chính
ThS. Nguyễn Thị Hà
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
31
Thỏa thuận bán kèm trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ dưới góc nhìn pháp luật cạnh tranh
ThS. Bùi Thị Hằng Nga
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
40
Bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình ban hành quyết định hành chính
ThS. Trần Hà Thu
 
 
45
Hoàn thiện quy định về quyền của người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh
ThS. Đinh Thị Thanh Nga
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
53
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra - dưới góc nhìn so sánh
ThS. Vũ Thị Lan Hương