Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19(251)/Kỳ 1, tháng 10/2013

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Xây dựng và hoàn thiện các thiết chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển
 
TS. Đặng Dũng Chí –
TS. Hoàng Văn Nghĩa
 
10
Chế định Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua các bản hiến pháp và một số ý kiến về Điều 74 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 
Nguyễn Mạnh Hùng –
Võ Hồng Tú –
Hoàng Anh Duy
 
19
Chứng khoán hóa quyền sở hữu trí tuệ
 
ThS. Vũ Anh Thư
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
30
Kiến nghị sửa đổi chế độ hưu trí trong Luật Bảo hiểm xã hội
 
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
35
Điều kiện về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 
ThS. Võ Minh Trí
 
40
Đề xuất hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Viện kiểm sát trong bộ luật tố tụng hình sự
 
ThS. Nguyễn Tấn Hảo
 
CHÍNH SÁCH
Tăng cường năng lực giám sát đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước    
 
ThS. Đặng Thị Kim Ngân
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Xác định lại bản chất quan hệ bảo lãnh ngân hàng trong các quy định của pháp luật
 
ThS. Nguyễn Thành Nam
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Các mô hình cơ quan bảo hiến trên thế giới
và lựa chọn mô hình phù hợp với Việt Nam
 
GS, TS. Thái Vĩnh Thắng