Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18(250)/Kỳ 2, tháng 9/2013

 

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Chức năng kinh tế của chính quyền địa phương
 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện
 
8
Kiến nghị hoàn thiện quy trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội
 
ThS. Phùng Văn Huyên
 
18
Đề xuất xây dựng Luật tư pháp quốc tế
 
TS. Lê Thị Nam Giang
 
25
Thống nhất độ tuổi của người chưa thành niên trong các văn bản pháp luật
 
ThS. Hoàng Minh Khôi
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
31
Bảo đảm quyền của người đồng tính, người chuyển giới trong tư pháp hình sự
 
ThS. Thái Thị Tuyết Dung –
ThS. Vũ Thị Thúy
 
40
Những bất cập từ thực tiễn hòa giải tranh chấp đất đai
 
Phạm Thái Quý
 
CHÍNH SÁCH
Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XI
 
ThS. Nguyễn Hồng Kiên
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
48
Hoàn thiện pháp luật về thành lập công ty cho thuê tài chính
 
PGS.TS Lê Thị Thu Thủy –
ThS. Huỳnh Ngọc Nghiêm
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Kinh nghiệm khuyến khích phát triển sở hữu trí tuệ trong trường đại học ở nước ngoài
 
PGS.TS Phạm Duy Nghĩa
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
61
Lễ bàn giao Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp thuộc Văn phòng Quốc hội sang Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
 
P.V