Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16 (340)/Kỳ 2, tháng 8/2017

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Lý luận quản lý giá trị công và phương thức để hành chính công thực hiện tốt giá trị công
TS. Nguyễn Trọng Bình
 
 
12
Chế độ bầu cử và việc xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm giữa đại biểu Quốc hội với cử tri
ThS. Phan Văn Ngọc
 
 
18
Quyền của trẻ em khuyết tật
TS. Đào Mộng Điệp -
Phan Vĩnh Tuấn Anh
 
 
25
Công bố bản án, quyết định của tòa án Việt Nam
Ngô Thu Trang - Nguyễn Thế Đức Tâm
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
34
Những điểm nổi bật trong Dự thảo Luật Quy hoạch và các kiến nghị hoàn thiện
Trần Vang Phủ
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
38
Tiếp tục hoàn thiện các quy định về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán để đáp ứng nhu cầu hội nhập
PGS. TS Lê Vũ Nam
 
 
47
Một số bình luận về quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
TS. Cao Vũ Minh
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Mô hình Thanh tra Quốc hội của Thụy Điển, Phần Lan và các giá trị tham khảo đối với Việt Nam
ThS. Đỗ Quí Hoàng - ThS. Thái Thị Thu Trang