Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15 (343)/Kỳ 1, tháng 8/2017

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Tư tưởng thượng tôn pháp luật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền
PGS, TS. Tào Thị Quyên
 
 
10
Sự phổ biến của chủ nghĩa hợp hiến và nhà nước pháp quyền như một chuẩn mực quốc tế
TS. Nguyễn Văn Quân
 
 
20
“Trẻ em” và “người chưa thành niên” trong pháp luật Việt Nam: nhìn từ nghĩa vụ thực hiện Công ước của LHQ về quyền trẻ em và tính thống nhất của hệ thống pháp luật
TS. Phạm Thị Thanh Nga – ThS. Nguyễn Xuân Tĩnh
 
 
31
Nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em trong pháp luật hình sự Việt Nam
ThS. Nguyễn Tiến Đức
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
37
Các tiêu chí đánh giá tác động hạn chế cạnh tranhtrong tập trung kinh tế
ThS. Phạm Hoài Huấn
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
43
Áp dụng pháp luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015
TS. Dương Quỳnh Hoa
 
 
50
Những đổi mới trong hoạt động chất vấn
ThS. Nguyễn Thúy Hà - ThS. Lương Thị Thu Hà
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Các cơ quan cung cấp thông tin lập pháp cho Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức và Quốc hội Việt Nam
TS. Lê Minh Hồng –
TS. Nguyễn Hoàng Thanh