Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14 (342)/Kỳ 2, tháng 7/2017

 

 
 
 
 
 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
 
Hoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế
GS, TS. Lê Hồng Hạnh
 
 
 
Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư trong EVFTA và sự chuẩn bị của Việt Nam
ThS. Nguyễn Mai Linh – Trần Thu Yến
 
 
 
Quyền tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp trong phạm vi quyền tự do kinh doanh  
ThS. Nguyễn Văn Lâm
 
 
 
Tiếp cận dựa trên quyền trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới
Trương Hồng Quang
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
 
Bộ luật Lao động (sửa đổi) cần quy định về xây dựng cơ quan hòa giải tranh chấp lao động quốc gia
ThS. Đào Xuân Hội
 
 
CHÍNH SÁCH
 
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam
Nguyễn Trọng Khương – Trương Thị Thu Trang –
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
 
Đánh giá một số điểm mới về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
TS. Nguyễn Ngọc Kiện
 
 
 
Quan hệ phối hợp, kiểm soát giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong khởi tố, điều tra vụ án hình sự
ThS. Đào Anh Tới
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
 
Hình phạt và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân phạm tội trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và pháp luật một số nước 
ThS. Hà Lệ Thủy