Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24(209)/Kỳ 2, tháng 12/2011

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu, hiến kế sửa đổi Hiến pháp
 
Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên
 
 
7
BÀN VỀ LẬP HIẾN
Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thể hiện trong Hiến pháp năm 1992 – Những vấn đề đặt ra
 
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường
 
12
Bàn về quyền lập pháp và mô hình lập pháp
 
ThS. Cao Anh Đô
 
18
Quyền tiếp cận thông tin từ góc độ xã hội học quyền con người
 
ThS. Lê Thị Hồng Nhung
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
24
Hoàn thiện quy định về bảo đảm quyền có người bào chữa trong pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam
 
ThS. Lương Thị Mỹ Quỳnh
 
33
Vướng mắc trong giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản và một số kiến nghị
 
ThS. Trần Văn Duy –
ThS. Nguyễn Hương Lan
 
40
Lao động nữ và vấn đề nghỉ thai sản của lao động nữ
 
ThS. Nguyễn Hồng Ngọc
 
CHÍNH SÁCH
45
Thực trạng và một số giải pháp cho quy hoạch xây dựng 
 
ThS. Vũ Viết Thiệu
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Một vài phân tích và kiến nghị sửa đổi pháp luật cạnh tranh về chống định giá quá đáng
 
ThS Trần Hoàng Nga
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Luật tôn giáo của một số quốc gia và khái niệm hình thức pháp luật ở Việt Nam
 
TS. Phan Trung Hiền
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
63
Sửa đổi Hiến pháp để xây dựng nhà nước pháp quyền
 
PV