Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22 (302)/Kỳ 2, tháng 11/2015

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Quyền giả định vô tội và quyền im lặng: Lý thuyết và thách thức từ thực tiễn
 
ThS. Bùi Tiến Đạt
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
12
Về chế định các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 
TS. Nguyễn Bích Thảo
 
23
Cấu thành tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân trong Bộ luật Hình sự 1999 và một số kiến nghị sửa đổi
 
ThS. Nguyễn Quyết Thắng
 
30
Mở rộng phạm vi công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài 
 
TS. Bành Quốc Tuấn
 
37
Những vấn đề phải chứng minh tại Điều 417 Dự thảo sửa đối Bộ luật Tố tụng hình sự 
 
ThS. Vũ Xuân Thao
 
43
Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm
 
ThS. Nguyễn Ngọc Kiện
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
49
Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính rong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá
 
ThS. Cao Vũ Minh –
 Trương Tư Phước
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Phạm vi áp dụng trưng cầu dân ý trong pháp luật của Pháp và Nga: một số kinh nghiệm cho Việt Nam
 
TS. Trần Việt Dũng –
ThS. Lê Tấn Phát