Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 12 (292)/Kỳ 2, tháng 6/2015

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Vai trò và trách nhiệm của quyền hành pháp trong quy trình lập pháp
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường
 
7
Nâng cao vai trò của Quốc hội trong quy trình ngân sách
 
ThS. Lương Thị Thu Hương
 
14
Kiểm soát và hạn chế quyền lực nhà nước thời Lê Thánh Tông - những giá trị hiện đại
 
TS. Phạm Thị Duyên Thảo
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
24
Đề xuất sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng
 
Thân Văn Tài
 
31
hoàn thiện bộ luật tố tụng dân sự để thực hiện quy định: “quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm”
 
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
37
Hướng hoàn thiện Bộ luật Hình sự về chế định tổ chức tội phạm
 
ThS. Đàm Quang Ngọc
 
44
Kiến nghị về vấn đề tạm giam trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003
 
ThS. Phan Thanh Tùng
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
48
Xử lý vi phạm quyền tác giả trên internet bằng biện pháp hành chính ở Việt Nam
 
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Ba vấn đề về vi phạm nghĩa vụ hợp đồng trong bộ luật dân sự 2005: kinh nghiệm nhìn từ Nhật Bản
 
TS. Nguyễn Quốc Vinh