Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18(179)/Kỳ 2, tháng 09/2010

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp
 
TS. Lê Hữu Thể - ThS. Nguyễn Thị Thủy
 
12
Quan niệm về một hệ thống pháp luật hoàn thiện
 
 
PGS, TS. Đinh Dũng Sĩ
 
 
19
Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 
PGS, TS. Trịnh Đức Thảo
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Hình thức văn bản, văn bản có chứng thực là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng
 
TS. Dương Anh Sơn;
ThS. Lê Minh Hùng
 
34
Quyền quản lý lao động và giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về lao động
 
ThS. Viên Thế Giang
 
 
CHÍNH SÁCH
41
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
 
Đinh Thị Phương Lan
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
46
Đánh giá chất lượng vụ việc là hình thức giám sát hiệu quả nhất về thi hành luật trợ giúp pháp lý
 
TS. Tạ Thị Minh Lý
 
 
53
Hoàn thiện dấu hiệu hành vi trong mặt khách quan của tội phạm gián điệp
 
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Các chính sách an sinh xã hội trọng điểm của Trung Quốc
 
TS. Bùi Sĩ Lợi