Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24 (328)/Kỳ 2, tháng 12/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Những bước tiến về bảo hộ công dân trên thế giới và ở Việt Nam
 
TS. Phan Thanh Hà
 
10
Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và một số kiến nghị
 
ThS. Nguyễn Võ Linh Giang
 
17
Phó” nguyên thủ quốc gia - một chức danh đặc biệt
 
ThS. Đỗ Tiến Dũng
 
22
Các lý thuyết làm cơ sở hình thành hiện tượng bán phá giá trong thương mại quốc tế
 
Trịnh Tuấn Anh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Kiểm soát xung đột lợi ích nhằm phòng ngừa tham nhũng
 
TS. Đinh Văn Minh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
34
Khái niệm phá sản, thủ tục phá sản và những liên hệ đến Luật Phá sản năm 2014
 
TS. Dương Kim Thế Nguyên
 
45
Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài
 
ThS. Lê Nguyễn Gia Thiện
 
52
Thực trạng lạm dụng rượu, bia và nhu cầu ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 
Vũ Văn Huân
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Các yếu tố kinh tế - xã hội tác động tới tỷ lệ tội phạm: một cách tiếp cận so sánh
 
ThS. Nguyễn Duy Minh