Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23 (375)/Kỳ 1, tháng 12/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Công ước Palermo năm 2000
 
PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận
 
11
Suy đoán vô tội và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về nguyên tắc suy đoán vô tội
 
PGS. TS. Hoàng Hùng Hải
 
16
Thẩm quyền tư vấn pháp lý của các cơ quan tài phán quốc tế và sự lựa chọn cho vấn đề đảo nhân tạo tại biển Đông
 
ThS. Phạm Ngọc Minh Trang
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
26
Sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục: cần chú trọng đến các nội dung về giáo dục hòa nhập trẻ có hoàn cảnh đặc biệt
 
TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
 
CHÍNH SÁCH
32
Tác động của tăng thuế thuốc lá đến tổng sản lượng và việc làm của nền kinh tế
 
TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
38
Hoàn thiện quy định của pháp luật về hợp đồng thương mại ở Việt Nam
 
TS. Nguyễn Đức Kiên
 
45
Hoàn thiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012
 
PGS. TS. Đinh Xuân Thảo – PGS. TS. Vũ Hồng Anh
 
52
Luật Đất đai năm 2013 sau hơn bốn năm triển khai thực hiện
 
TS. Bùi Đức Hiển  
ThS. Cao Thị Lê Thương
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Thẩm quyền quản lý hoạt động quảng cáo thương mại trực tuyến tại Anh, Singapore và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại trực tuyến Việt Nam
 
ThS. Võ Thị Thanh Linh