Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14 (366)/Kỳ 2, tháng 7/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Thuận lợi và thách thức đối với vận động chính sách công ở Quốc hội Việt Nam
 
PGS, TS. Trương Thị Hồng Hà
 
9
Vai trò của Quốc hội trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc
 
TS. Lê Minh Hồng – ThS. Đỗ Tiến Dũng
 
17
Câu hỏi về tính pháp lý của “đường lưỡi bò liền nét” trên Biển Đông
 
Hoàng Việt
 
23
Thuế tài sản: quan niệm và xu hướng áp dụng
 
PGS, TS. Phan Huy Hồng
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Một số vấn đề về thời điểm đặc xá
 
TS. Nguyễn Đình Quyền
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
36
Vai trò của đăng ký và cung cấp thông tin tài sản trong giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại tại tòa án
 
Tưởng Duy Lượng
 
43
Hoàn thiện các quy định của Luật Thương mại năm 2005 để đảm bảo sự thống nhất với Bộ luật Dân sự năm 2015
 
TS. Trần Văn Biên
 
51
Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay
 
ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Kinh nghiệm các nước về thực thi pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
Nguyễn Sỹ Anh