Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24 (304)/Kỳ 2, tháng 12/2015

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Nhìn lại hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội trong 70 năm qua
 
PGS,TS Trương Thị Hồng Hà
 
11
Vấn đề bảo mật trong hòa giải thương mại ngoài tòa án
 
ThS. Hoàng Minh Khôi - Hoàng Bảo Ngọc
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
24
Sự cần thiết ban hành Luật về Xã hội hóa và những nội dung chủ yếu
 
PGS,TS. Lê Văn Hòe
 
29
Một số ý kiến đóng góp Dự thảo Luật về hội
 
ThS. Nguyễn Võ Linh Giang
 
CHÍNH SÁCH
34
Nâng cao hiệu quả chính sách phòng, chống tác hại thuốc lá
 
Nguyễn Anh Phương
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
46
Điều khoản bảo mật- hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng lao động   
 
TS. Đoàn Thị Phương Diệp
 
52
Giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ rừng ở Tây Nguyên
 
Nguyễn Văn Nghiệp
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Phân tích, so sánh nội dung của Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin với một số Luật mẫu về tự do/tiếp cận thông tin
 
PGS,TS. Vũ Công Giao - Nguyễn Anh Đức