Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23 (327)/Kỳ 1, tháng 12 /2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Từ khái niệm “quy phạm pháp luật” đến việc sử dụng các thuật ngữ pháp lý khác có liên quan 
 
ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền
 
9
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong giáo dục nhân quyền ở Việt Nam hiện nay
 
ThS. Nguyễn Đức Trung
 
15
Pháp luật quốc tế về quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới
 
ThS. Trương Hồng Quang
 
24
Công ước Liên hiệp quốc về miễn trừ tài phán,  miễn trừ tài sản của quốc giavà sự gia nhập của Việt Nam
 
TS. Bành Quốc Tuấn
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
33
Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại cho
người bị buộc tội trái pháp luật trong tố tụng hình sự
 
TS. Hoàng Minh Hội
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
41
Sửa đổi Luật Giáo dục đại học phù hợp với quyền tự chủ đại học
 
GS, TS. Nguyễn Minh Thuyết
ThS. Nguyễn Phương Thảo
 
46
pháp chế doanh nghiệp và đào tạo kỹ năng  pháp chế doanh nghiệp
 
ThS. Phạm Quang Huy
 
51
Kinh doanh lưỡng diện và một số vấn đề liên quan đến pháp luật cạnh tranh
 
ThS. Trương Trọng Hiểu và Nhóm nghiên cứu
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Hoạt động giám sát của nghị sĩ đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số nước
 
ThS. Nguyễn Thị Mai Thoa