Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (323)/Kỳ 1, tháng 10/2016

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Đánh giá việc thể chế hóa quyền con người, quyền công dân trong các bộ luật, luật đã được ban hành theo tinh thần và nội dung mới của Hiến pháp năm 2013
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường
 
13
Người nước ngoài gia nhập quốc tịch việt nam: quy định của pháp luật và việc thực hiện 
 
ThS. Trần Thị Thu Thủy
 
23
Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong GATT 1994:từ quy định đến thực tiễn áp dụng
 
ThS. Nguyễn Văn Phái -Phan Lê Thu Thủy
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
31
Đảm bảo quyền tự do lập hội trong Dự thảo Luật về hội
 
GS, TS. Thái Vĩnh Thắng
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
36
Thực tiễn áp dụng pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh và các kiến nghị
 
ThS. Võ Trung Tín – ThS. Trương Văn Quyền – Nguyễn Thị Hồng Thắm
 
44
Có được bảo lãnh bằng tài sản cụ thể và việc bảo lãnh quyền sử dụng đất?
 
Tưởng Duy Lượng
 
51
Một số vấn đề pháp lý về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng thương mại
 
ThS. Huỳnh Anh
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Pháp luật dân số một số quốc gia và các gợi mở cho Việt Nam tham khảo
 
ThS. Nguyễn Thúy Hà